LOCAL: es


ES CA FR EN

207526-915

id alarma: 5139 / 0d. i 5h. / obstruccio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 30940133
date_add: 2021-04-16 16:29:34
valid: 1
widthString: 80.00,190.00,190.00,0.00
heightString: 43.00,150.00,220.00,0
percent: 81
cm: 65.4
height: 413
id_sensor: 915
control: 0
sensor
id_producte: 340
id_medida: 437
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207526
id: 915
state: finalitzat
name: S 6
serial: 207526
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-14
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 65.4
temp: 0
width: 190.00
height: 413
widthString: 80.00,190.00,190.00,0.00
heightString: 43.00,150.00,220.00,0
m3total: 6.9792372936589
m3quede: 5.66587074023
m3falte: 1.3133665534289
cmQuede: 348
percent: 81
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-04-16 16:29:34
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -42
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-04-16 16:29:34
dies: 0
hores: 5
valid: 4
inCount: 0
BLOCK: 0
obstruccio: 4
control: null
laser: null
tipo: obstruccio
total_trames: - 4
foraDeRang: 0
bateriaBaixa: 0

id: 5139
id_user: 133
id_sensor: 915
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S 6 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucció
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 6 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucció
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207580-1040

id alarma: 5071 / 0d. i 1h. / foraDeRang
central
name: CENTRAL AGROCASTELLÓ
trama
id: 30947937
date_add: 2021-04-16 20:29:12
valid: 0
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1167
id_medida: 496
id_contactes: 246
id_central: 261
id_sigfox: 207580
id: 1040
state: finalitzat
name: s 1
serial: 207580
xarxa: 109
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-01-28
lat: 41.6132598
lng: 0.7421821
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 700
temp: 0
width: 350.00
height: 702
widthString: 50.00,350.00,350.00,180.00
heightString: 90.00,425.00,187.00,0
m3total: 54.926880057065
m3quede: 0.025446900494076
m3falte: 54.901433156571
cmQuede: 2
percent: 0
densitat: 710
kl: k
SamplePack: 207580
active: 0
date_update: 2021-04-16 16:29:12
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -80
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: CENTRAL AGROCASTELLÓ
data: 2021-04-16 20:29:12
dies: 0
hores: 1
valid: 12
inCount: 0
BLOCK: 0
obstruccio: 0
control: null
laser: null
tipo: foraDeRang
total_trames: - 12
foraDeRang: 2
bateriaBaixa: 0

id: 5071
id_user: 2
id_sensor: 1040
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: martacalmet@gmail.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: martacalmet@gmail.com
sms_cache:
id_central: 261
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat s 1 (CENTRAL AGROCASTELLÓ) Lectura invàlida
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat s 1 (CENTRAL AGROCASTELLÓ) Lectura invàlida
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207507-916

id alarma: 5147 / 0d. i 5h. / obstruccio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 30939990
date_add: 2021-04-16 16:24:52
valid: 1
widthString: 55.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 20.00,140.00,268.00,0
percent: 81
cm: 56.3
height: 428
id_sensor: 916
control: 0
sensor
id_producte: 344
id_medida: 438
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207507
id: 916
state: finalitzat
name: S15
serial: 207507
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-15
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 56.3
temp: 0
width: 220.00
height: 428
widthString: 55.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 20.00,140.00,268.00,0
m3total: 9.049340208981
m3quede: 7.2922361477295
m3falte: 1.7571040612515
cmQuede: 372
percent: 81
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-04-16 16:24:52
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -34
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-04-16 16:24:52
dies: 0
hores: 5
valid: 4
inCount: 0
BLOCK: 0
obstruccio: 4
control: null
laser: null
tipo: obstruccio
total_trames: - 4
foraDeRang: 0
bateriaBaixa: 0

id: 5147
id_user: 133
id_sensor: 916
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S15 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucció
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S15 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucció
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2021F7-2998

id alarma: 5197 / 0d. i 0h. / foraDeRang
central
name: LESAFFRE - CASTROGONZALO
trama
id: 30950200
date_add: 2021-04-16 21:40:29
valid: 0
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 964
id_medida: 822
id_contactes: 1040
id_central: 477
id_sigfox: 2021F7
id: 2998
state: finalitzat
name: Vitrotal - De Heus Castrogonzalo
serial: 2021F7
xarxa: -
red:
xarxa_tipo: U
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2020-09-29
lat: 41.9899406
lng: -5.6024329
tipo_sensor: ultrasons
tipo_control:
versio_hw: 2019fluidus
versio_sw:
laser:
voltatge: 7.2v
tipo_bat: saft
observacions: ULTRASONS 10M
forma:
nivell:
cm: 257.7
temp: 14
width: 250.00
height: 715
widthString: 250.00,250.00,250.00,50.00
heightString: 0.00,665.00,50.00,0
m3total: 33.634126568783
m3quede: 20.920493798786
m3falte: 12.713632769997
cmQuede: 457
percent: 62
densitat: 1250
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-04-15 09:40:26
rssi: 0
bateria: 3.2
qualitat:
temperatura: 14,00
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 4
max:
min:
altura:
filtre:
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio: -
tipo_calcul: -
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: LESAFFRE - CASTROGONZALO
data: 2021-04-16 21:40:29
dies: 0
hores: 0
valid: 12
inCount: 0
BLOCK: 0
obstruccio: 0
control: null
laser: null
tipo: foraDeRang
total_trames: - 12
foraDeRang: 12
bateriaBaixa: 0

id: 5197
id_user: 169
id_sensor: 2998
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: i.arguinano@lesaffre.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: i.arguinano@lesaffre.com
sms_cache:
id_central: 477
maxmin: state
type: state

id: 169
id_user:
name: Lesaffre
email: i.arguinano@lesaffre.com
tel:
usuario: lesaffre
password: $2y$08$RRkw52oOteDGpa1XnFLZFOa/Rz0j/uyfFmOG7HYRa0e81dDJ0h5JS
date_add: 2019-12-03 13:49:26
registrationId:
rol: gestor
direccio: Valladolid
provincia: Valladolid
poblacio: Valladolid
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado Vitrotal - De Heus Castrogonzalo (LESAFFRE - CASTROGONZALO) Lectura inválida
SystemAlert state

Title
Alarma de estado Vitrotal - De Heus Castrogonzalo (LESAFFRE - CASTROGONZALO) Lectura inválida
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207523-914

id alarma: 5145 / 0d. i 1h. / foraDeRang
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 30947956
date_add: 2021-04-16 20:29:52
valid: 0
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 413
id_medida: 436
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207523
id: 914
state: finalitzat
name: S13
serial: 207523
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-13
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 142.7
temp: 0
width: 230.00
height: 457
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 63.00,195.00,199.00,0
m3total: 11.960289338677
m3quede: 7.4716715150175
m3falte: 4.4886178236593
cmQuede: 314
percent: 62
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-04-13 14:29:45
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -32
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-04-16 20:29:52
dies: 0
hores: 1
valid: 4
inCount: 0
BLOCK: 0
obstruccio: 0
control: null
laser: null
tipo: foraDeRang
total_trames: - 4
foraDeRang: 4
bateriaBaixa: 0

id: 5145
id_user: 133
id_sensor: 914
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S13 (GRANJA LLAMMAR, SL) Lectura invàlida
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S13 (GRANJA LLAMMAR, SL) Lectura invàlida
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000001-994

id alarma: 5060 / 20d. i 20h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 30055649
date_add: 2021-03-27 00:15:59
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000001
id: 994
state: finalitzat
name: CENTRE HUGUET
serial: 000001
xarxa: U
red:
xarxa_tipo: U
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-11-20
lat: 41.553163
lng: 1.018073
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 0
temp: 138
width: 346.00
height: 0
widthString: 1.00,1.00,346.00,1.00
heightString: 0.00,0.00,0.00,0
m3total: 0
m3quede: 0
m3falte: 0
cmQuede: 0
percent: 0
densitat: 0
kl: k
SamplePack: 0
active: 0
date_update: 2018-11-30 07:43:24
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 138,00
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2: 0
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-03-27 00:15:59
dies: 20
hores: 20
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5060
id_user: 164
id_sensor: 994
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat CENTRE HUGUET (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat CENTRE HUGUET (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

1B350C-1524

id alarma: 5051 / 2d. i 0h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 30865735
date_add: 2021-04-14 21:32:30
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 1B350C
id: 1524
state: finalitzat
name: SONDA 1 - ROSSINACH
serial: 1B350C
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-06-21
lat: 41.539378
lng: 0.834718
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul: humitat_no_dividir
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-04-14 21:32:30
dies: 2
hores: 0
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5051
id_user: 2
id_sensor: 1524
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

1B350C-1524

id alarma: 5064 / 2d. i 0h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 30865735
date_add: 2021-04-14 21:32:30
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 1B350C
id: 1524
state: finalitzat
name: SONDA 1 - ROSSINACH
serial: 1B350C
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-06-21
lat: 41.539378
lng: 0.834718
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul: humitat_no_dividir
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-04-14 21:32:30
dies: 2
hores: 0
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5064
id_user: 164
id_sensor: 1524
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000002-1550

id alarma: 5049 / 20d. i 20h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 30055803
date_add: 2021-03-27 00:45:08
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000002
id: 1550
state: finalitzat
name: CENTRE GARGANTÉ
serial: 000002
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-07-12
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-03-27 00:45:08
dies: 20
hores: 20
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5049
id_user: 2
id_sensor: 1550
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000002-1550

id alarma: 5062 / 20d. i 20h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 30055803
date_add: 2021-03-27 00:45:08
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000002
id: 1550
state: finalitzat
name: CENTRE GARGANTÉ
serial: 000002
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-07-12
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-03-27 00:45:08
dies: 20
hores: 20
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5062
id_user: 164
id_sensor: 1550
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com