LOCAL: es


ES CA FR EN

2067CB-122

id alarma: 5033 / 662d. i 10h. / desconnexio
central
name: _EXP. MUESTRA CERDOS
trama
id: 34837080
date_add: 2021-08-05 09:57:22
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
percent: 55
cm: 267
height: 636
id_sensor: 122
control: 0
sensor
id_producte: 7
id_medida: 39
id_contactes: 128
id_central: 23
id_sigfox: 2067CB
id: 122
state: finalitzat
name: SILO 2
serial: 2067CB
xarxa: 41
red: 41
xarxa_tipo: E-1
type: E-1
sleep: 0
inici_de_lectura: 2017-06-01
lat: 41.641888426937
lng: 1.1602862365544
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma: redo
nivell:
cm: 267
temp: 0
width: 250.00
height: 636
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
m3total: 23.551734591263
m3quede: 12.993307742995
m3falte: 10.558426848267
cmQuede: 369
percent: 55
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:57:22
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -50
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: _EXP. MUESTRA CERDOS
data: 2021-08-05 09:57:22
dies: 662
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5033
id_user: 2
id_sensor: 122
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: martacalmet@gmail.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: martacalmet@gmail.com
sms_cache: aaa
id_central: 23
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado SILO 2 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado SILO 2 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2067EB-124

id alarma: 5039 / 662d. i 10h. / desconnexio
central
name: _EXP. MUESTRA TERNEROS
trama
id: 34837056
date_add: 2021-08-05 09:56:32
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 75.00,285.00,170.00,0
percent: 54
cm: 216.8
height: 530
id_sensor: 124
control: 0
sensor
id_producte: 231
id_medida: 43
id_contactes: 128
id_central: 24
id_sigfox: 2067EB
id: 124
state: finalitzat
name: SILO 2
serial: 2067EB
xarxa: 41
red: 41
xarxa_tipo: E-2
type: E-2
sleep: 0
inici_de_lectura: 2017-01-06
lat: 41.64308507147596
lng: 1.1601948738098145
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions: abril 2018: canvi a PVC. sensor lluny de l'escala.
forma: redo
nivell:
cm: 216.8
temp: 0
width: 250.00
height: 530
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 75.00,285.00,170.00,0
m3total: 18.809250956124
m3quede: 10.244414171104
m3falte: 8.5648367850198
cmQuede: 313
percent: 54
densitat: 690
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:56:32
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -35
silo_doble: 0
percent_correc: 4
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: _EXP. MUESTRA TERNEROS
data: 2021-08-05 09:56:32
dies: 662
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5039
id_user: 2
id_sensor: 124
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 24
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado SILO 2 (_EXP. MUESTRA TERNEROS) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado SILO 2 (_EXP. MUESTRA TERNEROS) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207196-730

id alarma: 5133 / 662d. i 10h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34836812
date_add: 2021-08-05 09:48:39
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,0.00
heightString: 83.00,370.00,228.00,0
percent: 64
cm: 221.1
height: 681
id_sensor: 730
control: 0
sensor
id_producte: 337
id_medida: 378
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207196
id: 730
state: finalitzat
name: S 0
serial: 207196
xarxa: 66
red: 69
xarxa_tipo: E-3
type: E-1
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-07-30
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell:
cm: 221.1
temp: 0
width: 250.00
height: 681
widthString: 50.00,250.00,250.00,0.00
heightString: 83.00,370.00,228.00,0
m3total: 23.5761155858
m3quede: 15.045319450175
m3falte: 8.5307961356257
cmQuede: 460
percent: 64
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:48:39
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -55
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-05 09:48:39
dies: 662
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5133
id_user: 133
id_sensor: 730
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S 0 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 0 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2067DC-81

id alarma: 5032 / 662d. i 10h. / desconnexio
central
name: _EXP. MUESTRA CERDOS
trama
id: 34836735
date_add: 2021-08-05 09:46:04
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
percent: 47
cm: 304
height: 636
id_sensor: 81
control: 0
sensor
id_producte: 1584
id_medida: 39
id_contactes: 128
id_central: 23
id_sigfox: 2067DC
id: 81
state: finalitzat
name: SILO 1
serial: 2067DC
xarxa: 41
red: 41
xarxa_tipo: E-3
type: E-3
sleep: 0
inici_de_lectura: 2017-02-22
lat: 41.642190932186
lng: 1.1603065278725
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma: redo
nivell:
cm: 304
temp: 0
width: 250.00
height: 636
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
m3total: 23.551734591263
m3quede: 11.177074490138
m3falte: 12.374660101124
cmQuede: 332
percent: 47
densitat: 730
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:46:04
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -50
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: _EXP. MUESTRA CERDOS
data: 2021-08-05 09:46:04
dies: 662
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5032
id_user: 2
id_sensor: 81
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: martacalmet@gmail.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: martacalmet@gmail.com
sms_cache: aaa
id_central: 23
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado SILO 1 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado SILO 1 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2067EC-123

id alarma: 5036 / 662d. i 10h. / desconnexio
central
name: _EXP. MUESTRA CERDOS
trama
id: 34836545
date_add: 2021-08-05 09:39:49
valid: 1
widthString: 108.00,250.00,250.00,60.00
heightString: 46.73,195.00,176.00,0
percent: 62
cm: 132.3
height: 417.73
id_sensor: 123
control: 0
sensor
id_producte: 1685
id_medida: 40
id_contactes: 128
id_central: 23
id_sigfox: 2067EC
id: 123
state: finalitzat
name: SILO 5
serial: 2067EC
xarxa: 41
red: 41
xarxa_tipo: E-5
type: E-5
sleep: 0
inici_de_lectura: 2017-05-30
lat: 41.643334820056627
lng: 1.1608707904815673
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge: 7.2v
tipo_bat: 19-des-pkcell
observacions: abril 2018: canvi a PVC amb bateria soldada
forma: redo
nivell:
cm: 132.3
temp: 0
width: 250.00
height: 417.73
widthString: 108.00,250.00,250.00,60.00
heightString: 46.73,195.00,176.00,0
m3total: 14.507453964937
m3quede: 9.0151542180235
m3falte: 5.4922997469135
cmQuede: 285.73
percent: 62
densitat: 1000
kl: l
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:39:49
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: 11
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: _EXP. MUESTRA CERDOS
data: 2021-08-05 09:39:49
dies: 662
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5036
id_user: 2
id_sensor: 123
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 23
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado SILO 5 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado SILO 5 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

209ED4-751

id alarma: 5127 / 662d. i 10h. / desconnexio
central
name: ADOBS BELLPUIG
trama
id: 34836306
date_add: 2021-08-05 09:32:24
valid: 1
widthString: 235.00,235.00,235.00,235.00
heightString: 0.00,580.00,0.00,0
percent: 72
cm: 161.4
height: 580
id_sensor: 751
control: 0
sensor
id_producte: 262
id_medida: 303
id_contactes: 761
id_central: 150
id_sigfox: 209ED4
id: 751
state: finalitzat
name: Flast blue
serial: 209ED4
xarxa: U
red: U
xarxa_tipo: -
type: -
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-06-11
lat: 41.634455
lng: 1.005773
tipo_sensor: ultrasons
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell:
cm: 161.4
temp: 18
width: 235.00
height: 580
widthString: 235.00,235.00,235.00,235.00
heightString: 0.00,580.00,0.00,0
m3total: 25.156695872703
m3quede: 18.130170473776
m3falte: 7.0265253989275
cmQuede: 419
percent: 72
densitat: 1370
kl: l
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:32:24
rssi: 0
bateria: 3.2
qualitat: 0
temperatura: 18,00
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: ADOBS BELLPUIG
data: 2021-08-05 09:32:24
dies: 662
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5127
id_user: 126
id_sensor: 751
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email:
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache:
sms_cache:
id_central: 150
maxmin: state
type: state

id: 126
id_user:
name: Adobs Bellpuig
email:
tel: 618285326
usuario: adobsbellpuig
password: $2y$08$fLmSSpCBz.2s8He9u8MTP.DiXYA1ECZnRNiM8YhL16V8r0kWCJXA.
date_add: 2018-06-11 17:25:52
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.634455
lng: 1.005773
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat Flast blue (ADOBS BELLPUIG) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2074AC-731

id alarma: 5132 / 662d. i 10h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34836205
date_add: 2021-08-05 09:28:34
valid: 1
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
percent: 91
cm: 74.6
height: 510
id_sensor: 731
control: 0
sensor
id_producte: 346
id_medida: 377
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 2074AC
id: 731
state: finalitzat
name: S10
serial: 2074AC
xarxa: 66
red: 69
xarxa_tipo: E-2
type: E-7
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-06-06
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma: redo
nivell:
cm: 74.6
temp: 0
width: 230.00
height: 510
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
m3total: 12.643745351746
m3quede: 11.517359618258
m3falte: 1.1263857334876
cmQuede: 435
percent: 91
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:28:34
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -60
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-05 09:28:34
dies: 662
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5132
id_user: 133
id_sensor: 731
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S10 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S10 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

202102-387

id alarma: 5174 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: AGROP. PAIRO
trama
id: 34836084
date_add: 2021-08-05 09:24:47
valid: 1
widthString: 55.00,270.00,270.00,0.00
heightString: 61.80,320.00,256.66,0
percent: 30
cm: 334.5
height: 638.46
id_sensor: 387
control: 0
sensor
id_producte: 182
id_medida: 168
id_contactes: 403
id_central: 76
id_sigfox: 202102
id: 387
state: finalitzat
name: s1
serial: 202102
xarxa: 24
red: 24
xarxa_tipo: E
type: E
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-01-30
lat: 42.15275505529649
lng: 2.64461517331938
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell:
cm: 334.5
temp: 0
width: 270.00
height: 638.46
widthString: 55.00,270.00,270.00,0.00
heightString: 61.80,320.00,256.66,0
m3total: 24.641861421249
m3quede: 7.4463092128583
m3falte: 17.195552208391
cmQuede: 303.46
percent: 30
densitat: 620
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:24:47
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: AGROP. PAIRO
data: 2021-08-05 09:24:47
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5174
id_user: 72
id_sensor: 387
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: agropairo@gmail.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: agropairo@gmail.com
sms_cache:
id_central: 76
maxmin: state
type: state

id: 72
id_user:
name: Agropequaria Pairo
email: agropairo@gmail.com
tel: 679311291
usuario: agropairo
password: $2y$08$TvhaAkiNBUpRzDUnKnrfxOi.MbJoWcOnNsJYBy51cHZj7h/ZHFsy.
date_add: 0000-00-00 00:00:00
registrationId:
rol: gestor
direccio: Sant Ferriol
provincia: Girona
poblacio: Sant Ferriol
codi_postal: 17850
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat s1 (AGROP. PAIRO) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat s1 (AGROP. PAIRO) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

1422E82-279

id alarma: 5037 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: _EXP. MUESTRA CERDOS
trama
id: 34835980
date_add: 2021-08-05 09:21:30
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
percent: 81
cm: 144.3
height: 636
id_sensor: 279
control: 37
sensor
id_producte: 7
id_medida: 39
id_contactes: 128
id_central: 23
id_sigfox: 1422E82
id: 279
state: finalitzat
name: SILO 6
serial: 1422E82
xarxa: 41
red: 41
xarxa_tipo: E-7
type: E-7
sleep: 7200
inici_de_lectura: 2020-12-14
lat: 41.6424208
lng: 1.16133213
tipo_sensor: laser
tipo_control: control_voltatge
versio_hw: 2020set
versio_sw: juliol20_volt
laser: nov20
voltatge: 3.6vAmbCap
tipo_bat: 20-juny-greatpower
observacions:
forma: redo
nivell:
cm: 144.3
temp: 0
width: 250.00
height: 636
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
m3total: 23.551734591263
m3quede: 19.031056124113
m3falte: 4.5206784671491
cmQuede: 492
percent: 81
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:21:30
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -50
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: _EXP. MUESTRA CERDOS
data: 2021-08-05 09:21:30
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5037
id_user: 2
id_sensor: 279
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: martacalmet@gmail.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: martacalmet@gmail.com
sms_cache: aaa
id_central: 23
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado SILO 6 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado SILO 6 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2067D6-280

id alarma: 5035 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: _EXP. MUESTRA CERDOS
trama
id: 34835969
date_add: 2021-08-05 09:21:06
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
percent: 68
cm: 204.8
height: 636
id_sensor: 280
control: 0
sensor
id_producte: 1584
id_medida: 39
id_contactes: 128
id_central: 23
id_sigfox: 2067D6
id: 280
state: finalitzat
name: SILO 4
serial: 2067D6
xarxa: 41
red: 41
xarxa_tipo: E-4
type: E-4
sleep: 0
inici_de_lectura: 2017-11-02
lat: 41.64281367
lng: 1.161181926
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions: abril 2018: canvi a PVC. bateria individual no soldada
forma: redo
nivell:
cm: 204.8
temp: 0
width: 250.00
height: 636
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
m3total: 23.551734591263
m3quede: 16.03672562616
m3falte: 7.5150089651021
cmQuede: 431
percent: 68
densitat: 730
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:21:06
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -67
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: _EXP. MUESTRA CERDOS
data: 2021-08-05 09:21:06
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5035
id_user: 2
id_sensor: 280
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 23
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado SILO 4 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado SILO 4 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207580-1040

id alarma: 5071 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: CENTRAL AGROCASTELLÓ
trama
id: 34835826
date_add: 2021-08-05 09:15:59
valid: 1
widthString: 50.00,350.00,350.00,180.00
heightString: 90.00,425.00,187.00,0
percent: 3
cm: 647.7
height: 702
id_sensor: 1040
control: 0
sensor
id_producte: 1167
id_medida: 496
id_contactes: 246
id_central: 261
id_sigfox: 207580
id: 1040
state: finalitzat
name: s 1
serial: 207580
xarxa: 109
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-01-28
lat: 41.6132598
lng: 0.7421821
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 647.7
temp: 0
width: 350.00
height: 702
widthString: 50.00,350.00,350.00,180.00
heightString: 90.00,425.00,187.00,0
m3total: 54.926880057065
m3quede: 1.7341915992512
m3falte: 53.192688457814
cmQuede: 54
percent: 3
densitat: 710
kl: k
SamplePack: 207580
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:15:59
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -80
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: CENTRAL AGROCASTELLÓ
data: 2021-08-05 09:15:59
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5071
id_user: 2
id_sensor: 1040
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: martacalmet@gmail.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: martacalmet@gmail.com
sms_cache:
id_central: 261
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado s 1 (CENTRAL AGROCASTELLÓ) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado s 1 (CENTRAL AGROCASTELLÓ) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

20727F-728

id alarma: 5140 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34835741
date_add: 2021-08-05 09:13:20
valid: 1
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
percent: 74
cm: 128.2
height: 510
id_sensor: 728
control: 0
sensor
id_producte: 343
id_medida: 377
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 20727F
id: 728
state: finalitzat
name: S 7
serial: 20727F
xarxa: 66
red: 66
xarxa_tipo: E-1
type: E-1
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-06-06
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma: redo
nivell:
cm: 128.2
temp: 0
width: 230.00
height: 510
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
m3total: 12.643745351746
m3quede: 9.3551559529328
m3falte: 3.2885893988132
cmQuede: 382
percent: 74
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:13:20
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -58
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-05 09:13:20
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5140
id_user: 133
id_sensor: 728
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S 7 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 7 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

206894-278

id alarma: 5034 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: _EXP. MUESTRA CERDOS
trama
id: 34835651
date_add: 2021-08-05 09:10:13
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
percent: 84
cm: 127.1
height: 636
id_sensor: 278
control: 0
sensor
id_producte: 7
id_medida: 39
id_contactes: 128
id_central: 23
id_sigfox: 206894
id: 278
state: finalitzat
name: SILO 3
serial: 206894
xarxa: 41
red: 41
xarxa_tipo: M
type: M
sleep: 0
inici_de_lectura: 2017-11-02
lat: 41.64285716962858
lng: 1.1608761548995971
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma: redo
nivell:
cm: 127.1
temp: 0
width: 250.00
height: 636
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
m3total: 23.551734591263
m3quede: 19.865541672723
m3falte: 3.6861929185393
cmQuede: 509
percent: 84
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:10:13
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -50
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: _EXP. MUESTRA CERDOS
data: 2021-08-05 09:10:13
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5034
id_user: 2
id_sensor: 278
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: martacalmet@gmail.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: martacalmet@gmail.com
sms_cache: aaa
id_central: 23
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado SILO 3 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado SILO 3 (_EXP. MUESTRA CERDOS) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

206A4F-108

id alarma: 5038 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: _EXP. MUESTRA TERNEROS
trama
id: 34835642
date_add: 2021-08-05 09:10:03
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,60.00
heightString: 75.00,195.00,176.00,0
percent: 70
cm: 133.8
height: 446
id_sensor: 108
control: 0
sensor
id_producte: 231
id_medida: 42
id_contactes: 128
id_central: 24
id_sigfox: 206A4F
id: 108
state: finalitzat
name: SILO 1
serial: 206A4F
xarxa: 41
red: 41
xarxa_tipo: E-6
type: E-6
sleep: 0
inici_de_lectura: 2017-05-26
lat: 41.642491564095
lng: 1.1603932776609
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge: 7.2v
tipo_bat: 19-des-pkcell
observacions: abril 2018: canvi a PVC amb bateria soldada
forma: redo
nivell:
cm: 133.8
temp: 0
width: 250.00
height: 446
widthString: 50.00,250.00,250.00,60.00
heightString: 75.00,195.00,176.00,0
m3total: 14.831097431152
m3quede: 10.340513618757
m3falte: 4.4905838123953
cmQuede: 312
percent: 70
densitat: 690
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 09:10:03
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -35
silo_doble: 0
percent_correc: 2
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: _EXP. MUESTRA TERNEROS
data: 2021-08-05 09:10:03
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5038
id_user: 2
id_sensor: 108
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 24
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado SILO 1 (_EXP. MUESTRA TERNEROS) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado SILO 1 (_EXP. MUESTRA TERNEROS) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207528-739

id alarma: 5138 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34835252
date_add: 2021-08-05 08:57:01
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,0.00
heightString: 66.00,350.00,239.00,0
percent: 17
cm: 418.4
height: 655
id_sensor: 739
control: 0
sensor
id_producte: 340
id_medida: 382
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207528
id: 739
state: finalitzat
name: S 5
serial: 207528
xarxa: 66
red: 69
xarxa_tipo: E-7
type: E-11
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-06-06
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell:
cm: 418.4
temp: 0
width: 250.00
height: 655
widthString: 50.00,250.00,250.00,0.00
heightString: 66.00,350.00,239.00,0
m3total: 22.429448864698
m3quede: 3.7413093456752
m3falte: 18.688139519023
cmQuede: 237
percent: 17
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 08:57:01
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -44
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-05 08:57:01
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5138
id_user: 133
id_sensor: 739
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S 5 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 5 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

20730D-1036

id alarma: 5085 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: AGROCRIS
trama
id: 34834993
date_add: 2021-08-05 08:48:46
valid: 1
widthString: 50.00,210.00,210.00,0.00
heightString: 83.00,290.00,205.00,0
percent: 48
cm: 249.6
height: 578
id_sensor: 1036
control: 0
sensor
id_producte: 579
id_medida: 560
id_contactes: 1544
id_central: 75
id_sigfox: 20730D
id: 1036
state: finalitzat
name: s12
serial: 20730D
xarxa: 20
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-11-27
lat: 41.599061976881
lng: 0.4510524608479
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 249.6
temp: 0
width: 210.00
height: 578
widthString: 50.00,210.00,210.00,0.00
heightString: 83.00,290.00,205.00,0
m3total: 13.65108710126
m3quede: 6.5751066940043
m3falte: 7.0759804072561
cmQuede: 328
percent: 48
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 20730
active: 0
date_update: 2021-08-05 08:48:46
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -55
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: AGROCRIS
data: 2021-08-05 08:48:46
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5085
id_user: 2
id_sensor: 1036
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache:
id_central: 75
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado s12 (AGROCRIS) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado s12 (AGROCRIS) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207570-727

id alarma: 5136 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34834813
date_add: 2021-08-05 08:43:30
valid: 1
widthString: 60.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 75.00,165.00,257.00,0
percent: 52
cm: 175.8
height: 497
id_sensor: 727
control: 0
sensor
id_producte: 345
id_medida: 376
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207570
id: 727
state: finalitzat
name: S 3
serial: 207570
xarxa: 66
red: 66
xarxa_tipo: M
type: M
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-06-06
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge: 7.2v
tipo_bat: 19-jul-pkcell
observacions: CANVI DE TOTES LES PILES 21/9/19
forma:
nivell:
cm: 175.8
temp: 0
width: 220.00
height: 497
widthString: 60.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 75.00,165.00,257.00,0
m3total: 10.807514579848
m3quede: 5.6323243211605
m3falte: 5.1751902586877
cmQuede: 321
percent: 52
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 08:43:30
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -50
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-05 08:43:30
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5136
id_user: 133
id_sensor: 727
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S 3 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 3 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207308-740

id alarma: 5146 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34834808
date_add: 2021-08-05 08:43:22
valid: 1
widthString: 50.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 70.00,235.00,268.00,0
percent: 91
cm: 72.4
height: 573
id_sensor: 740
control: 0
sensor
id_producte: 344
id_medida: 383
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207308
id: 740
state: finalitzat
name: S14
serial: 207308
xarxa: 66
red: 69
xarxa_tipo: E-6
type: E-8
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-06-06
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell:
cm: 72.4
temp: 0
width: 220.00
height: 573
widthString: 50.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 70.00,235.00,268.00,0
m3total: 13.462443612101
m3quede: 12.195948120718
m3falte: 1.2664954913827
cmQuede: 501
percent: 91
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 08:43:22
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -47
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-05 08:43:22
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5146
id_user: 133
id_sensor: 740
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S14 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S14 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207481-738

id alarma: 5135 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34834799
date_add: 2021-08-05 08:43:04
valid: 1
widthString: 60.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 75.00,215.00,247.00,0
percent: 19
cm: 309.1
height: 537
id_sensor: 738
control: 0
sensor
id_producte: 342
id_medida: 381
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207481
id: 738
state: finalitzat
name: S 2
serial: 207481
xarxa: 66
red: 69
xarxa_tipo: E-4
type: E-10
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-06-06
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell:
cm: 309.1
temp: 0
width: 220.00
height: 537
widthString: 60.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 75.00,215.00,247.00,0
m3total: 12.581468229629
m3quede: 2.4133626349815
m3falte: 10.168105594648
cmQuede: 228
percent: 19
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 08:43:04
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -50
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-05 08:43:04
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5135
id_user: 133
id_sensor: 738
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S 2 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 2 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207511-737

id alarma: 5144 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34834648
date_add: 2021-08-05 08:38:26
valid: 1
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
percent: 8
cm: 351
height: 510
id_sensor: 737
control: 0
sensor
id_producte: 341
id_medida: 377
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207511
id: 737
state: finalitzat
name: S12
serial: 207511
xarxa: 66
red: 69
xarxa_tipo: E-5
type: E-9
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-06-06
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma: redo
nivell:
cm: 351
temp: 0
width: 230.00
height: 510
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
m3total: 12.643745351746
m3quede: 0.99666625476302
m3falte: 11.647079096983
cmQuede: 159
percent: 8
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 08:38:26
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -50
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-05 08:38:26
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5144
id_user: 133
id_sensor: 737
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S12 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S12 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207523-914

id alarma: 5145 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34834489
date_add: 2021-08-05 08:33:06
valid: 1
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 63.00,195.00,199.00,0
percent: 94
cm: 52.1
height: 457
id_sensor: 914
control: 0
sensor
id_producte: 413
id_medida: 436
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207523
id: 914
state: finalitzat
name: S13
serial: 207523
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-13
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 52.1
temp: 0
width: 230.00
height: 457
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 63.00,195.00,199.00,0
m3total: 11.960289338677
m3quede: 11.207876295289
m3falte: 0.7524130433882
cmQuede: 405
percent: 94
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 08:33:06
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -32
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-05 08:33:06
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5145
id_user: 133
id_sensor: 914
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S13 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S13 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2070D7-1044

id alarma: 5072 / 662d. i 12h. / desconnexio
central
name: CENTRAL AGROCASTELLÓ
trama
id: 34834152
date_add: 2021-08-05 08:21:57
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,0.00
heightString: 83.00,195.00,193.00,0
percent: 12
cm: 313.4
height: 471
id_sensor: 1044
control: 0
sensor
id_producte: 792
id_medida: 545
id_contactes: 246
id_central: 261
id_sigfox: 2070D7
id: 1044
state: finalitzat
name: s15
serial: 2070D7
xarxa: 109
red:
xarxa_tipo: E-5
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-01-28
lat: 41.6132598
lng: 0.7421821
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge: 7.2v
tipo_bat: 19-des-pkcell
observacions: 12/03/2020: Canvi de pila
forma:
nivell: 0
cm: 313.4
temp: 0
width: 250.00
height: 471
widthString: 50.00,250.00,250.00,0.00
heightString: 83.00,195.00,193.00,0
m3total: 14.413143520035
m3quede: 1.6837306535669
m3falte: 12.729412866469
cmQuede: 158
percent: 12
densitat: 400
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 08:21:57
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -51
silo_doble: 0
percent_correc: 5
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: CENTRAL AGROCASTELLÓ
data: 2021-08-05 08:21:57
dies: 662
hores: 12
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5072
id_user: 1
id_sensor: 1044
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: cel@cenics.net
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: cel@cenics.net
sms_cache:
id_central: 261
maxmin: state
type: state

id: 1
id_user:
name: Cel Tico
email: cel@cenics.cat
tel:
usuario: cel
password: $2y$08$/s2uZFMvqYZo2IxSZmsYte7xWHypo/8s2V8APVDB/hEFKWYgUclL2
date_add: 2016-05-07 11:54:48
registrationId: c3fff3045b48f96a2ffc6b7b4f3f75d64033fb1be5d5213312340400f3cf0a58
rol: equip
direccio: Av. Paissos Catalans
provincia: Lleida
poblacio: Balaguer
codi_postal: 25600
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado s15 (CENTRAL AGROCASTELLÓ) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado s15 (CENTRAL AGROCASTELLÓ) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207520-913

id alarma: 5134 / 662d. i 12h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34833765
date_add: 2021-08-05 08:10:14
valid: 1
widthString: 70.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 28.00,160.00,257.00,0
percent: 49
cm: 146.2
height: 445
id_sensor: 913
control: 0
sensor
id_producte: 342
id_medida: 435
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207520
id: 913
state: finalitzat
name: S 1
serial: 207520
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-12
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 146.2
temp: 0
width: 220.00
height: 445
widthString: 70.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 28.00,160.00,257.00,0
m3total: 9.8403965183575
m3quede: 4.7960323567749
m3falte: 5.0443641615827
cmQuede: 299
percent: 49
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-05 08:10:14
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -32
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-05 08:10:14
dies: 662
hores: 12
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5134
id_user: 133
id_sensor: 913
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S 1 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 1 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

20753C-912

id alarma: 5137 / 662d. i 21h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34830378
date_add: 2021-08-04 23:15:08
valid: 1
widthString: 70.00,185.00,185.00,0.00
heightString: 56.00,160.00,211.00,0
percent: 18
cm: 241.7
height: 427
id_sensor: 912
control: 0
sensor
id_producte: 345
id_medida: 434
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 20753C
id: 912
state: finalitzat
name: S 4
serial: 20753C
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-11
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 241.7
temp: 0
width: 185.00
height: 427
widthString: 70.00,185.00,185.00,0.00
heightString: 56.00,160.00,211.00,0
m3total: 6.9530053717631
m3quede: 1.2435182236079
m3falte: 5.7094871481553
cmQuede: 185
percent: 18
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-04 23:15:08
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -37
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-04 23:15:08
dies: 662
hores: 21
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5137
id_user: 133
id_sensor: 912
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S 4 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 4 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207483-910

id alarma: 5143 / 662d. i 21h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34829960
date_add: 2021-08-04 23:01:37
valid: 1
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 113.00,250.00,188.00,0
percent: 33
cm: 307
height: 551
id_sensor: 910
control: 0
sensor
id_producte: 341
id_medida: 432
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207483
id: 910
state: finalitzat
name: S11
serial: 207483
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-9
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 307
temp: 0
width: 230.00
height: 551
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 113.00,250.00,188.00,0
m3total: 14.968755431961
m3quede: 4.8680262794692
m3falte: 10.100729152491
cmQuede: 244
percent: 33
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-04 23:01:37
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -100
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-04 23:01:37
dies: 662
hores: 21
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5143
id_user: 133
id_sensor: 910
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S11 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S11 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207526-915

id alarma: 5139 / 662d. i 21h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34829081
date_add: 2021-08-04 22:33:38
valid: 1
widthString: 80.00,190.00,190.00,0.00
heightString: 43.00,150.00,220.00,0
percent: 86
cm: 54
height: 413
id_sensor: 915
control: 0
sensor
id_producte: 340
id_medida: 437
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207526
id: 915
state: finalitzat
name: S 6
serial: 207526
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-14
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 54
temp: 0
width: 190.00
height: 413
widthString: 80.00,190.00,190.00,0.00
heightString: 43.00,150.00,220.00,0
m3total: 6.9792372936589
m3quede: 5.9777523509151
m3falte: 1.0014849427438
cmQuede: 359
percent: 86
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-04 22:33:38
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -42
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-04 22:33:38
dies: 662
hores: 21
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5139
id_user: 133
id_sensor: 915
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S 6 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 6 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207507-916

id alarma: 5147 / 662d. i 21h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34828961
date_add: 2021-08-04 22:28:31
valid: 1
widthString: 55.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 20.00,140.00,268.00,0
percent: 3
cm: 309.1
height: 428
id_sensor: 916
control: 0
sensor
id_producte: 344
id_medida: 438
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207507
id: 916
state: finalitzat
name: S15
serial: 207507
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-15
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 309.1
temp: 0
width: 220.00
height: 428
widthString: 55.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 20.00,140.00,268.00,0
m3total: 9.049340208981
m3quede: 0.28618715405465
m3falte: 8.7631530549264
cmQuede: 119
percent: 3
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-04 22:28:31
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -34
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-04 22:28:31
dies: 662
hores: 21
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5147
id_user: 133
id_sensor: 916
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S15 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S15 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

20752F-909

id alarma: 5142 / 662d. i 22h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34828788
date_add: 2021-08-04 22:23:01
valid: 1
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
percent: 17
cm: 304.3
height: 510
id_sensor: 909
control: 0
sensor
id_producte: 346
id_medida: 377
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 20752F
id: 909
state: finalitzat
name: S 9
serial: 20752F
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-8
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 304.3
temp: 0
width: 230.00
height: 510
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
m3total: 12.643745351746
m3quede: 2.1816737060086
m3falte: 10.462071645737
cmQuede: 206
percent: 17
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-04 22:23:01
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -60
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-04 22:23:01
dies: 662
hores: 22
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5142
id_user: 133
id_sensor: 909
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S 9 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 9 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2071E5-911

id alarma: 5141 / 662d. i 22h. / desconnexio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 34828646
date_add: 2021-08-04 22:18:34
valid: 1
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
percent: 87
cm: 86.5
height: 510
id_sensor: 911
control: 0
sensor
id_producte: 343
id_medida: 377
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 2071E5
id: 911
state: finalitzat
name: S 8
serial: 2071E5
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-10
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 86.5
temp: 0
width: 230.00
height: 510
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
m3total: 12.643745351746
m3quede: 11.058606029526
m3falte: 1.5851393222204
cmQuede: 423
percent: 87
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-08-04 22:18:34
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -60
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-08-04 22:18:34
dies: 662
hores: 22
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5141
id_user: 133
id_sensor: 911
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S 8 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 8 (GRANJA LLAMMAR, SL) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2021F7-2998

id alarma: 5197 / 718d. i 16h. / desconnexio
central
name: LESAFFRE - CASTROGONZALO
trama
id: 33120511
date_add: 2021-06-10 03:42:05
valid: 0
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 964
id_medida: 822
id_contactes: 1040
id_central: 477
id_sigfox: 2021F7
id: 2998
state: finalitzat
name: Vitrotal - De Heus Castrogonzalo
serial: 2021F7
xarxa: -
red:
xarxa_tipo: U
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2020-09-29
lat: 41.9899406
lng: -5.6024329
tipo_sensor: ultrasons
tipo_control:
versio_hw: 2019fluidus
versio_sw:
laser:
voltatge: 7.2v
tipo_bat: saft
observacions: ULTRASONS 10M
forma:
nivell:
cm: 715
temp: -00
width: 250.00
height: 715
widthString: 250.00,250.00,250.00,50.00
heightString: 0.00,665.00,50.00,0
m3total: 33.634126568783
m3quede: 0
m3falte: 33.634126568783
cmQuede: 0
percent: 0
densitat: 1250
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-04-17 01:40:30
rssi: 0
bateria: 3.2
qualitat:
temperatura: 0,00
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 4
max:
min:
altura:
filtre:
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio: -
tipo_calcul: -
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: LESAFFRE - CASTROGONZALO
data: 2021-06-10 03:42:05
dies: 718
hores: 16
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5197
id_user: 169
id_sensor: 2998
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: i.arguinano@lesaffre.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: i.arguinano@lesaffre.com
sms_cache:
id_central: 477
maxmin: state
type: state

id: 169
id_user:
name: Lesaffre
email: i.arguinano@lesaffre.com
tel:
usuario: lesaffre
password: $2y$08$RRkw52oOteDGpa1XnFLZFOa/Rz0j/uyfFmOG7HYRa0e81dDJ0h5JS
date_add: 2019-12-03 13:49:26
registrationId:
rol: gestor
direccio: Valladolid
provincia: Valladolid
poblacio: Valladolid
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado Vitrotal - De Heus Castrogonzalo (LESAFFRE - CASTROGONZALO) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado Vitrotal - De Heus Castrogonzalo (LESAFFRE - CASTROGONZALO) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000001-994

id alarma: 5060 / 662d. i 10h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 34837354
date_add: 2021-08-05 10:05:42
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000001
id: 994
state: finalitzat
name: CENTRE HUGUET
serial: 000001
xarxa: U
red:
xarxa_tipo: U
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-11-20
lat: 41.553163
lng: 1.018073
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 0
temp: 138
width: 346.00
height: 0
widthString: 1.00,1.00,346.00,1.00
heightString: 0.00,0.00,0.00,0
m3total: 0
m3quede: 0
m3falte: 0
cmQuede: 0
percent: 0
densitat: 0
kl: k
SamplePack: 0
active: 0
date_update: 2018-11-30 07:43:24
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 138,00
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2: 0
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-08-05 10:05:42
dies: 662
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5060
id_user: 164
id_sensor: 994
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat CENTRE HUGUET (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat CENTRE HUGUET (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

CE7A55-890

id alarma: 5048 / 676d. i 4h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 34213553
date_add: 2021-07-22 15:35:28
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control:
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: CE7A55
id: 890
state: finalitzat
name: NAU HUGUET
serial: CE7A55
xarxa: U
red:
xarxa_tipo: U
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2021-02-26
lat: 41.553163
lng: 1.018073
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell:
cm: 0
temp: 234
width: 346.00
height: 0
widthString: 1.00,1.00,346.00,1.00
heightString: 0.00,0.00,0.00,0
m3total: 0
m3quede: 0
m3falte: 0
cmQuede: 0
percent: 0
densitat: 0
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2018-11-30 07:39:46
rssi: 135
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 234,00
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat:
co2:
lux: 2
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-07-22 15:35:28
dies: 676
hores: 4
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5048
id_user: 326
id_sensor: 890
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 326
id_user: 0
name: Marta Cucurull
email: mcucurull@mcsystems.es
tel:
usuario: mcucurull
password: $2y$08$z0AEBJP2vDTAT4ZgMV7veeTArvn/t.VnnUMhWzmsIKnD6lKRycX.C
date_add: 2019-11-11 09:41:04
registrationId:
rol: equip
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado NAU HUGUET (BONAREA - Sensors) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado NAU HUGUET (BONAREA - Sensors) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

CE7A55-890

id alarma: 5061 / 676d. i 4h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 34213553
date_add: 2021-07-22 15:35:28
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control:
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: CE7A55
id: 890
state: finalitzat
name: NAU HUGUET
serial: CE7A55
xarxa: U
red:
xarxa_tipo: U
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2021-02-26
lat: 41.553163
lng: 1.018073
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell:
cm: 0
temp: 234
width: 346.00
height: 0
widthString: 1.00,1.00,346.00,1.00
heightString: 0.00,0.00,0.00,0
m3total: 0
m3quede: 0
m3falte: 0
cmQuede: 0
percent: 0
densitat: 0
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2018-11-30 07:39:46
rssi: 135
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 234,00
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat:
co2:
lux: 2
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-07-22 15:35:28
dies: 676
hores: 4
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5061
id_user: 2
id_sensor: 890
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email:
sms:
app:
periode: 1
active: 0
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
SystemAlert state

Title
Alarma de estado NAU HUGUET (BONAREA - Sensors) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

1B3524-1523

id alarma: 5052 / 662d. i 10h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 34837488
date_add: 2021-08-05 10:09:37
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control:
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 1B3524
id: 1523
state: finalitzat
name: SONDA 2
serial: 1B3524
xarxa: -
red:
xarxa_tipo: UNIC
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-06-21
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-08-05 10:09:37
dies: 662
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5052
id_user: 2
id_sensor: 1523
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado SONDA 2 (BONAREA - Sensors) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado SONDA 2 (BONAREA - Sensors) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

1B3524-1523

id alarma: 5065 / 662d. i 10h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 34837488
date_add: 2021-08-05 10:09:37
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control:
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 1B3524
id: 1523
state: finalitzat
name: SONDA 2
serial: 1B3524
xarxa: -
red:
xarxa_tipo: UNIC
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-06-21
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-08-05 10:09:37
dies: 662
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5065
id_user: 164
id_sensor: 1523
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat SONDA 2 (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat SONDA 2 (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

1B350C-1524

id alarma: 5051 / 662d. i 20h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 34830642
date_add: 2021-08-05 00:11:11
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 1B350C
id: 1524
state: finalitzat
name: SONDA 1 - ROSSINACH
serial: 1B350C
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-06-21
lat: 41.539378
lng: 0.834718
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul: humitat_no_dividir
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-08-05 00:11:11
dies: 662
hores: 20
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5051
id_user: 2
id_sensor: 1524
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

1B350C-1524

id alarma: 5064 / 662d. i 20h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 34830642
date_add: 2021-08-05 00:11:11
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 1B350C
id: 1524
state: finalitzat
name: SONDA 1 - ROSSINACH
serial: 1B350C
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-06-21
lat: 41.539378
lng: 0.834718
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul: humitat_no_dividir
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-08-05 00:11:11
dies: 662
hores: 20
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5064
id_user: 164
id_sensor: 1524
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000002-1550

id alarma: 5049 / 793d. i 18h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 30055803
date_add: 2021-03-27 00:45:08
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000002
id: 1550
state: finalitzat
name: CENTRE GARGANTÉ
serial: 000002
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-07-12
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-03-27 00:45:08
dies: 793
hores: 18
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5049
id_user: 2
id_sensor: 1550
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000002-1550

id alarma: 5062 / 793d. i 18h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 30055803
date_add: 2021-03-27 00:45:08
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000002
id: 1550
state: finalitzat
name: CENTRE GARGANTÉ
serial: 000002
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-07-12
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-03-27 00:45:08
dies: 793
hores: 18
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5062
id_user: 164
id_sensor: 1550
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000003-1551

id alarma: 5050 / 741d. i 10h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 32099948
date_add: 2021-05-18 10:15:46
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000003
id: 1551
state: finalitzat
name: S2 (nova) - pte colocar
serial: 000003
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-07-12
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-05-18 10:15:46
dies: 741
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5050
id_user: 2
id_sensor: 1551
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado S2 (nova) - pte colocar (BONAREA - Sensors) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma de estado S2 (nova) - pte colocar (BONAREA - Sensors) desconnexión
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000003-1551

id alarma: 5063 / 741d. i 10h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 32099948
date_add: 2021-05-18 10:15:46
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000003
id: 1551
state: finalitzat
name: S2 (nova) - pte colocar
serial: 000003
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-07-12
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-05-18 10:15:46
dies: 741
hores: 10
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5063
id_user: 164
id_sensor: 1551
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S2 (nova) - pte colocar (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S2 (nova) - pte colocar (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

CE7A6C-2787

id alarma: 5172 / 662d. i 11h. / desconnexio
central
name: ACEITES DE SEMILLAS
trama
id: 34835610
date_add: 2021-08-05 09:09:02
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1331
id_medida: 893
id_contactes: 996
id_central: 514
id_sigfox: CE7A6C
id: 2787
state: finalitzat
name: CE7A6C
serial: CE7A6C
xarxa: 238
red:
xarxa_tipo: E-6
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2020-07-15
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge: 3.6v
tipo_bat: 20-feb-tadiran
observacions:
forma:
nivell:
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent:
densitat:
kl:
SamplePack:
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre:
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio: -
tipo_calcul: -
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: ACEITES DE SEMILLAS
data: 2021-08-05 09:09:02
dies: 662
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5172
id_user: 334
id_sensor: 2787
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: cristina.ruiz@assa1949.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: cristina.ruiz@assa1949.com
sms_cache:
id_central: 514
maxmin: state
type: state

id: 334
id_user:
name: Aceites de semillas (ASSA1949)
email:
tel:
usuario: assa1949
password: $2y$08$kUPhBB8LTry1At/ziQA4/OiDMl6nyOIkDjMqDcYlqk3SQJx561CU.
date_add: 2019-12-18 17:38:51
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat CE7A6C (ACEITES DE SEMILLAS) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat CE7A6C (ACEITES DE SEMILLAS) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com